, , ,

38.000 grå stær operationer

Gave fra patient 1994

38.000 grå stær operationer

Lige for tiden falder jubilæerne tæt. I dag foretog jeg min grå stær operation nummer 38.000. For et par uger siden var det 35 år siden min første grå stær operation. Det har sat lidt tanker i gang om alle år og operationer.

38.000 i Helsingborg

Personalets udsmykning

Ændret teknik

Da jeg startede med grå stær operationer, var den tidligere ICCE teknik, hvor patienten fik de såkaldte stærebriller og ikke kunstig linse på vej ud.
Den nye metode såkaldt ECCE teknik betød at patienten fik en kunstig linse ind i øjet som standard.
I 80’erne og begyndelsen af 90’erne kunne den kunstige linse ikke bøjes og var derfor stor. Patientens øje blev åbnet meget, og linsen blev taget hel ud. Efter den kunstige linse var sat ind, blev øjet syet sammen. Senere blev denne teknik forfinet med en specialåbning (såkaldt Frown Incision), der kunne strækkes, og som lukkede uden syning. Denne teknik – Manual Small Incision Cataract Surgery –  er stadig den fremherskende i fattige lande.

Ultralyd

Fra 1994 begyndte jeg at anvende Kelmans phacoteknik. Ved denne laver man en noget mindre åbning, og linsen deles inde i øjet med ultralyd. Den kunstige linse var nu af bøjeligt materiale, så den kunne komme ind igennem den mindre selvlukkende åbning.

Beregning af den kunstige linse

Da jeg startede i 1989, var der nogle kolleger, der anvendte standardstyrke for den kunstige linse til alle patienter med let korrektion i forhold til de briller patienten anvendte. Andre kolleger var begyndt at lave målinger af patientens øjne med et ultralydsapparat, der havde indbygget computer med linseformler. Jeg lavede tilbage i 1988 et lille sammenlignende studie af de forskellige måder at gøre det på, og måling med computerberegning var klart bedst. Studiet blev trykt i Läkartidningen.

IOL-master

I slutningen af 90’erne kom ZEISS med et måleapparat, der revolutionerede beregningen af den kunstige linses styrke. ZEISS IOL-master anvender partial coherence interferometry med infrarød laserlys. Dette apparat er i dag den gyldne standard for linseberegninger. Der er kommet et par opdateringer af apparatet, ligesom der er kommet konkurrerende apparater fra andre firmaer, som anvender samme teknik.

Herlev

Jeg var nyansat overlæge på Herlev Øjenafdeling i 1999 og havde aftalt med Carsten Brusgård fra Zeiss Danmark, at vi kunne få lov til at låne et af de nye apparater for at sammenligne med det ultralyds-måleapparat, som man anvendte i Herlev. Carsten Brusgård kom som lovet med apparatet på et rullebord, men noget lån blev der ikke tale om. Afdelingssygeplejersken kom vredt ud og meddelte, at der ikke var plads til ekstra udstyr, og det fungerende udstyr var jo også upåklageligt. Carsten Brusgård blev sendt retur med det nye apparat. IOL-masteren kom naturligvis til senere. Stemningen i Herlev gjorde dog hurtigt, at jeg flyttede derfra til en overlægestilling i Halmstad, inden jeg efter 3 år returnerede til Danmark og en stilling som administrerende overlæge på Øjenafdelingen i Holbæk.

Forskellige operationsteknikker

Kelmans phacoteknik var oprindelig såkaldt Divide and Conquer, hvor linsen deles i kvadranter, som derefter findeles. Kelman kom desuden med den såkaldte Victory teknik hvor der laves V konfiguration i linsen, som derefter deles i 3. Ved Victory teknik roteres linsen ikke under manøvren, hvilket f.eks er en nødvendig teknik ved såkaldt Polær katarakt (det er en medfødt grå stær med ar på linsens bagside efter fosterlivets blodkar, som normalt forsvinder inden fødslen). Tilbage i Halmstad blev jeg hurtigt vant til phaco-chop teknik, som jeg har anvendt lige siden. Først den såkaldte Stop and Chop efter den amerikanske øjenkirurg Paul S.Koch. Men hurtigt efter Choo Choo chop, som jeg lærte af Howard Fine på et kursus i USA. Senest Tilt and Divide og Tilt and Tumble, som passer de nyeste phacomaskiner. Efterhånden som tiden er gået, er alle teknikker smeltet sammen til en personlig operationsstil, der så varierer lidt alt efter patientens linse. Min første grå stær operation tog ca 40 minutter. Nu for tiden tager en grå stær operation ca. 5 minutter fra opdækningen er på plads, og til opdækningen tages væk. MEN selvom det lyder som ens operationer – så er hver operation unik. Der kommer somme tider overraskelser, der gør, at en operation kan tage lang tid. Heldigvis er komplikationerne nu meget sjældne.

Down the Lane

Jeg har altid opereret til musik. Radio, CD’er og iPod var det tidligere. Det medførte ofte, at jeg og personalet blev trætte af enkelte musiknumre, da de jo ofte kom igen flere gange i løbet af en dag. Nu har jeg derimod en Spotify-liste, som jeg har udbygget løbende. Den er p.t. på mere end 92 timers musik. Blandet musik fra 50’erne og op til 2024. Mest Rock/pop men også jazz, klassisk og opera. Det gør, at vi kan holde ud at høre på det. Enkelte patienter ønsker stilhed – og i de tilfælde slukker vi. Men ellers synes de fleste, at det gør operationen mere afslappet. Listen er offentligt tilgængelig, så hvis du mangler en varieret blandet liste, så er den på Spotify og hedder: Down the Lane af Richardt Hansen.

Copyright
Richardt Hansen