Nethindeløsning = amotio retinae

Nethinden er som et tapet, der beklæder øjets indre overflade.  Den består af højt specialiserede nervetråde og sanseceller. Der er 2 slags lysfølsomme sanseceller – de såkaldte tappe og stave. Tappene, der er farvefølsomme, anvendes i lys og er koncentreret til den allermest centrale nethinde omkring det område som kaldes den gule plet. Stavene, der ser sort/hvid, anvendes mest i mørke og findes i hele nethinden.  Hvis man tænker på nethinden som en LEGO-plade, så er stave og tappe de små runde dupper på pladen. Disse dupper sidder dog meget mere tæt og er meget små sammenlignet med LEGO pladen.

Amotio retinae er en øjensygdom, hvor nethinden  løsner fra øjets væg.

Symptomerne er fluer/prikker i synsfeltet, lysglimt inde i øjet og nedsættelse af det perifere syn (nogen beskriver det som et gardin i yderkanten af synet). Nedsættelsen kan øge gradvist og til slut kan hele nethinden være løsnet.

Det er vigtigt, at man får undersøgt sine øjne, hvis man får disse symptomer. Symptomerne kan være helt ufarlige, men kun en undersøgelse hos øjenlægen kan fastslå, om det er ufarligt, eller noget der skal behandles.

Uden behandling kan nethindeløsning medføre blindhed.

Behandling af nethindeløsning

Nethindeløsning behandles med operation. Hvis der er tale om en meget lille afløsning kan man klare det med en laserbehandling. Laseren fungerer som et svejseapparat. Og hvis man punktsvejser rundt om en meget lille nethindeløsning, så forhindrer man at nethindeløsningen bliver større.

Operation for nethindeløsning svarer til at man sætter “tapetet fast på væggen” igen. Når man har fået nethinden ind mod øjets væg vil man “punkt-svejse” den fast med laser.

I de allerfleste tilfælde (mere end 95%)  får man nethinden tilbage mod øjenvæggen. Derimod er det ikke muligt at få alle “LEGO-dupperne” til at finde præcis de samme “huller”, de tidligere sad i. Oftest vil de blive en anelse forskudt. De enkelte stave/tappe er så små, at de ikke kan ses af kirurgen. En lille forskydning (mindre end 1 mm) i den perifere nethinde betyder intet for det fremtidige syn. Hvis den centrale del af nethinden har været afløsnet, så har det derimod meget stor betydning for det fremtidige syn, hvis tappene (de små “LEGO-dupper”) bliver en anelse forskudt. Det kan nedsætte det fremtidige syn betydeligt.

Af denne grund er det vigtigt, at man får diagnosticeret nethindeløsningen inden den centrale del af nethinden er afløsnet. Og lige så vigtigt, at der behandles inden den centrale nethinde når at løsne.

Operation af nethindeløsning foregår på sygehus-øjenafdelinger i Danmark.

Hvor almindeligt er det med nethindeløsning

Ca. 1 ud af 10.000 per år får nethindeløsning. Det er mest almindeligt i 60-70 års alder. Og flere mænd end kvinder får nethindeløsning.  Livstidsrisikoen er ca 1 ud af 300 får nethindeløsning – men det er ikke ligeligt fordelt.

Nogle kendte risikofaktorer er  nærsynethed, slag mod øjet,  genetisk (arv), og tidligere øjenoperation f.eks. grå stær operation (se blog-indlæg om dette)

 

Copyrigt Richardt Hansen