Multifokale-linser – extended vision

Jeg har det seneste 1-2 år anvendt Alcon Panoptix til de patienter, som har ønsket brillefrihed.  Patienterne, der har fået disse moderne linser, har været meget tilfredse og kan i praksis klare alle livets forhold uden briller. Jeg har både opereret patienter med og uden bygningsfejl med denne linsetype og patienterne har alle været tilfredse. Panoptix linsen er trifokal med såkaldt extended depth of focus (EDOF) og har i stort set kun en bivirkning: Prisen. Det er en dyr linse og derfor koster det mere at få en sådan linse en en normal monofokal linse. Men omvendt sparer patienten så udgifter til briller fremover. Johnson og Johnson har netop præsenteret deres trifokale linse med EDOF ligesom Panoptix linsen. De offentliggjorte data tyder på bedre læsesyn med J&J linsen. Panoptix linsen blev i august 2019 FDA godkendt og er dermed den første trifokale linse på det amerikanske marked.

Historiske multifokale linser

Den første multifokal-linse var fra 3M. Det var en såkaldt diffraktiv linse. Jeg var med til at teste og vurdere denne linse på øjenklinikken i Lund i slutningen af 1980’erne. Dengang var operationsteknikken ikke lige så sikker som i dag, og derfor var der en del af de opererede patienter, som enten blev lidt for nærsynet eller lidt for langsynet, til at resultatet blev en succes. Linsen blev aldrig FDA (amerikanske lægemiddelstyrelse) godkendt til anvendelse i USA, men en del amerikanere fløj til Europa for at få den nye linsemodel indopereret i håbet om helt at slippe for briller. Desværre var der også en del ulemper med linsen i form af ringe omkring lamper, som mange patienter klagede over. Og synet på mellemafstand var let sløret. Alt i alt betød denne satsning at 3M’s linsedivision gik konkurs.

Vi testede også et andet bifokalt linsedesign, som kom fra Ioptex. I deres bifokale linse var læsestyrken helt enkelt sat i midten af linseoptikken. Udenom dette centrum var linsens styrke indstillet til afstand. Mærkeligt nok fungerede dette design nogenlunde under de fleste omstændigheder. Når man skulle læse og satte læselampen på, så trak pupillen sig sammen og dermed havde man  den centrale læsestyrke i linsen. Derimod var det mindre heldigt, at dette så også var tilfældet i stærk solskin, eller i hvid sne. Så man var sådan set handicappet som skiløber, hvor læsestyrken  ”var på”.

Nogle år efter kom Allergan (som senere blev til AMO) med deres multifokallinse, som var en flerstyrket såkaldt refraktiv linse. Dette design blev gradvist forbedret over de næste årtier. Alcon kom til med deres diffraktive multifokal linse. Begge design fungerede for en del patienter, mens andre oplevede stort besvær med blænding og ringe omkring lys.

Nyere multifokale linser

Indenfor de seneste 10 år er der kommet rigtig mange modeller af multifokale linser. I Europa har Zeiss været store med deres trifokale linse, som altså både har afstand og læsesyn og tillige mellemafstand. Og Topcon har ligeledes en multifokal-linse, der har været meget anvendt i Europa. Ingen af disse linser er FDA godkendte – hverken Topcon eller Zeiss har villet gennemgå den ret kostbare godkendelses procedure, men har i stedet satset på resten af verden.

Fælles for alle multifokale / bifokale / trifokale linser er, at de giver lidt mindre kontrast end en tilsvarende monofokal linse. I de allerfleste af livets forhold har dette ikke den store betydning. Men en patient, jeg har opereret med multifokale linser har forklaret, at han har svært ved at læse sin morgenavis til morgenbuffet’en på hotel. Men han læser fint i læselampens skær. Så den mindre kontrast kan således kompenseres med et stærkere læselys.

30% af de patienter, der opereres med multifokal linse så ringe omkring lys, som skyldes reflekser i den kunstige linse. De allerfleste har ikke denne gene et år efter operationen, så hjernen vænner sig gradvis til at ikke se disse generende reflekser. Men det kan for enkelte gøre det svært at f.eks. køre bil i mørke.

AMO Symfony

AMO har de seneste par år forbedret deres design/slibning af kunstige linser, så linsen nu har forbedret kontrast, som i stort set svarer til de monofokale linser. AMO Symfony er FDA godkendt. Denne linse har forlænget fokus svarende til computerskærmens afstand og ud til uendeligt. Hvis man får opereret begge øjne med denne linsetype, vil man derfor få lavet en lille forskel på øjnene, således at det dominante øje (det man sigter med) får en linsestyrke svarende til afstand/uendeligt mens det andet øje får en linsestyrke, så fokus er lidt nærmere. Tilsammen dækker øjnene således alle afstande fra ca. 40-50 cm og til uendeligt. Med disse linser kan man i de fleste af livets forhold undvære briller. Dog anbefales en læsebrille, hvis man skal læse meget. Der kan stadig være lidt reflekser, men generelt har der været betydeligt færre klager med denne linsetype.

ZEISS Trifokale AT LISA

Hvis man ikke kan anvende selv let monovision, så kan man få brillefrihed med Zeiss AT LISA linsen. Den er dog bedst, hvis man har en del grå stær, inden man opereres. I så fald vil den grå stær jo have givet mindre kontrast på forhånd, og man vil derfor ikke direkte opleve, at der kommer mindre lys/kontrast efter operationen. Så jeg plejer ikke at anbefale denne løsning til de, der bare vil slippe for læsebriller.

Alcon Panoptix

Et af de nyeste design er Alcons Panoptix, som er en kombineret trifokal linse og EDOF (extended depth of focus). Samtidig er den nu slebet, så der er færrest mulige besvær med glare/ringe omkring lyskilder. De patienter jeg har opereret med denne linsetype har betydeligt færre gener med glare og ringe.

Fremtidens multifokale linse

Der forskes meget i at fremstille en kunstig linse, der kan fokusere som den naturlige linse kan hos unge mennesker.

Copyright Richardt Hansen