Øjenlæge Richardt Hansen

Richardt Hansen er den mest rutinerede grå stær kirurg i Skandinavien.
Han har udført mere end 38.000 grå stær operationer de seneste 35 år. Var leder af grå stær afsnittet ved Øjenklinikken i Lund i 1995-1997. Han har været overlæge ved Øjenklinikken i Varberg samt overlæge ved Øjenklinikken på Frederiksberg Hospital og overlæge ved Øjenafdelingen på Herlev Amts Sygehus. Han var administrerende overlæge ved øjenafdelingen i Holbæk 2003-2008. Han har uddannet yngre kolleger i grå stær operationer i Danmark og Sverige.
Richardt HansenHan laver nu ca 1700 operationer årligt.

Richardt Hansen har de sidste par år været øjenlægekonsulent på Grønland, hvor han har opereret grå stær patienter. Han er medlem af Surgical Eye Expedition og har tidligere uddannet kolleger på Costa Rica i grå stær kirurgi.

Richardt Hansen har været medlem af europæiske og amerikanske øjenkirurgiske foreninger siden 1992 og har deltaget i adskillige kongresser og møder.

Speciallæge siden 1992. Uddannet ved øjenklinikken i Halmstad og øjenklinikken i Lund. Han har tidligere lavet operationer for grøn stær, hornhindetransplantationer samt øjenlågsoperationer.

Richardt Hansen samler på moderne kunst, og hans klinik er derfor udsmykket med mange billeder af danske kunstnere. Han interesserer sig for klassiske biler og der er derfor altid bilmagasiner og kunstbøger i venteværelset.