Grøn stær – Glaukom

Grøn stær (glaukom) er en sygdom med skade på synsnerven og tiltagende tab af nethindens nervefibre og skader i synsfeltet. Forhøjet tryk blev tidligere anset for at være lig med glaukom. Mange undersøgelser har dog vist at ca halvdelen af patienterne med glaukom har et helt normalt tryk i øjet. Der findes ligeledes patienter med et forhøjet tryk, som ikke har glaukom.

Forhøjet tryk i øjet anses dog stadig for at være en stærk risikofaktor for at udvikle glaukom.

Der er 2 hovedtyper: 1) Grøn stær med snæver kammervinkel og 2) Grøn stær med åben kammervinkel. Den førstnævnte er mere sjælden på vore breddegrader og ses mest hos mennesker der er langsynede (anvender stærke briller med plus-styrke).

Glaukom med snæver kammervinkel debuterer ofte som akut glaukom, hvor symptomet er knaldende hovedpine, rødt øje med en diset hornhinde og derfor også kraftigt sløret syn. Der kan evt. være opkastninger. På grund af disse kraftige symptomer vil patienten altid søge hjælp evt på skadestuen, og diagnosen er ofte let at stille.

Glaukom med åben kammervinkel er en snigende sygdom, som ofte bliver opdaget tilfældigt. Risikoen for at udvikle glaukom stiger med alderen. I Danmark er det ca 6% af alle mennesker på 75 år, og ca 8-9% af alle mennesker på 80 år der har åbenvinkelt glaukom. Hvis nogen i nær familie har kendt åbenvinkelt glaukom, har man en større risiko for at udvikle sygdommen. Det kan derfor være en god ide at blive kontrolleret hos øjenlæge efter 50 års alder.

Patienten med åbenvinkeltglaukom mærker ikke de synsfeltskader der langsomt udvikles, og skaderne kan derfor være store, når diagnosen stilles. Synsfeltskaderne kan ikke behandles. Grunden til, at man ikke opdager skaderne selv, er at den menneskelige hjerne er god til at udfylde det sete billede. Men det betyder også, at patienten ikke selv er opmærksom på at dele af det sete ikke stemmer. Det kan medføre stor fare i trafikken.

Diagnosen stilles ved påvisning af synsfeltsdefekter eller med en OCT-skanning, hvor man kan påvise skade af synsnerven og af nethindens nervefiberlag.

Copyright: Richardt Hansen