Grå stær operation

Operation er den eneste behandlingsmetode, der findes. Man kan operere på flere forskellige måder, afhængig af hvor uklar linsen er, og hvor skrøbeligt øjet i øvrigt er. Operationsmetoden vælges ved forundersøgelsen. Ved en grå stær operation fjernes den uklare linse, og erstattes med en klar linse lavet af et plastmateriale.

En sjælden gang er jeg nødt til at ændre operationsmetode under selve operationen, fordi der kan findes tilstande i øjet, som først kan ses under operation. I meget sjældne tilfælde er det ikke muligt at indsætte en kunstig linse i øjet under operationen. Hvis De ikke får en linse indopereret, kan det blive nødvendigt at anvende kontaktlinse eller specielle briller. Dette planlægges efter operationen.

Grå stær operationstidspunkt

For 20-25 år siden sagde man, at den grå stær skulle være moden, inden den kunne opereres. Med moderne operationsteknik gælder dette ikke længere. På den anden side skal man jo heller ikke operere unødvendigt tidligt. Som en tommelfingerregel kan man sige, at den grå stær skal opereres, når den medfører problemer. Hvis der ikke er noget besvær med synet, er operation oftest unødvendig. Hvis en undersøgelse viser, at synsbesværet skyldes en anden øjensygdom end grå stær, er det heller ikke sikkert, at den grå stær skal opereres. Med andre ord skal Deres grå stær opereres, når undersøgelsen viser, at det kan forbedre Deres syn.

Er grå stær operation risikofri?

98% af patienterne kan forvente synsforbedring. I sjældne tilfælde bliver synet dårligere, end det var inden operationen. Dels er øjets nethinde og hornhinde følsomme og kan forandres som følge af operationen, og dels kan man få infektion i det nyopererede øje. Dette kan i enkelte tilfælde føre til blindhed. Dette sidste er dog heldigvis overordentligt sjældent.

Der er lavet en undersøgelse over infektioner efter grå stær operationer på de sjællandske hospitalers øjenafdelinger og de private sjællandske øjenklinikker. Undersøgelsen er publiceret i Acta Ophthalmologica december 2013. Den viser, at der er stor variation i antal infektioner! Min klinik er den privatklinik på Sjælland, der laver flest grå stær operationer i undersøgelsesperioden. Og der har ikke været en eneste infektion. Klinikkernes navne er ikke kendt i artiklen, men min klinik er den, der hedder private 1 - dette er meddelt i brev fra undersøgelsens forfattere.

Risikoen for infektion efter en moderne grå stær operation - under forhold som beskrevet længere nede under hygiejne - er ca 1:8.000 i Sverige. I Danmark er risikoen i de offentlige klinikker ca 1:3000. Jeg har personligt ikke haft nogen infektion på de seneste 35.000 operationer!

Se mine blog-indlæg om forskellige risici: Infektionsrisiko, risiko for hævet hornhinde, risiko for hævet nethinde, risiko for nethindeløsning, risiko for hul i bagerste linsemembran.

Forundersøgelse

Inden grå stær operation foretages en forundersøgelse. I den forbindelse får De et spørgeskema, som bedes udfyldt. Det er vigtigt at oplyse, om der er allergi overfor medicin eller andre ting. Ved forundersøgelsen undersøges begge øjne, og der laves målinger for at kunne bestemme styrken på den kunstige linse, som skal opereres ind i øjet. Somme tider bliver der ved forundersøgelsen dryppet med pupiludvidende dråber. Dette kan give forbigående blænding, og kan medføre, at De ikke må køre bil nogle timer efter undersøgelsen.

Der laves desuden en undersøgelse af nethindens tilstand med en OCT-scanning for bedre at kunne forudsige prognosen for operationen.

Operationsdagen

Dagen inden grå stær operationen skal De begynde at dryppe med de øjendråber, der blev udskrevet ved forundersøgelsen. Der skal kun dryppes i det øje der skal opereres.

De må gerne spise morgenmad. Det er mest behageligt at have løstsiddende tøj på. De må ikke have creme eller pudder i ansigtet, og heller ikke anvende makeup. Smykker og større pengebeløb bør ikke medbringes (klinikken har ingen erstatningspligt overfor stjålne værdigenstande og ejendele). Om morgenen på operationsdagen skal De tage Deres normale medicin, også eventuelle øjendråber, med mindre andet blev aftalt ved forundersøgelsen. De kan få en afslappende tablet hvis det ønskes. De får desuden øjendråber som gør pupillen stor. Inden operationen bør De sørge for at gå på toilettet. Operationen varer cirka 15 minutter og forgår i lokalbedøvelse. Operationen er smertefri, men derimod kan man godt mærke berøringen, samt at der dryppes og skylles med saltvand under operationen.

Sterilitet og hygiejne

Øjenklinikken arbejder efter internationalt vedtagne retningslinjer med henblik på at minimere infektionsrisiko ved operationerne.
Vi anvender i vid udstrækning sterile engangsmaterialer. Derfor er kirurgen udklædt i blå engangskittel og anvender mundbind, hue og sterile handsker. Alt skiftes imellem operationerne.
Vor operationsstue har overtryksventilation, således at luften presses ud af lokalet, når en dør åbnes i stedet for at suge luft ind udefra til operationsstuen. Operationsstuen rengøres naturligvis dagligt.
Vi råder over flere sæt operationsinstrumenter, end vi dagligt laver operationer.
Vor autoklave testes 1 gang om måneden med sporeprøver, som kontrolleres af Statens Seruminstitut.
Vi anvender samme håndhygiejne, som på de offentlige sygehuse med anvendelse af klorhexidinsprit.

Steril afdækning

Inden patienten opereres, bliver øjenområdet rengjort med klorhexidinsprit (patienten har herunder lukkede øjne, da denne sprit er for stærk for øjet og slimhinden). Derefter kommer der en steril engangsafdækning over patientens ansigt. Der løftes op, så patientens mund og næse er fri, så man kan naturligvis trække vejret helt frit. Der laves en åbning i afdækningen, og derefter sættes en lille engangsholder, som holder patientens øje åbent under operationen. Patienten blinker som vanligt, dette sker der intet ved. Inden operationen påbegyndes, skylles øje og slimhinde med en tynd vandig opløsning af klorhexidin (desinfektion).
Når operationen er slut, skylles øjet indvendigt med en opløsning med antibiotika (cefuroxim), som i flere studier har vist stor effektivitet, når det gælder om at mindske antallet af infektioner.

Efter operationen

Enkelte får lette smerter i øjet, når bedøvelsen holder op med at virke. De kan tage Panodil eller lignende for smerter (2 tabletter op til 3 gange dagligt). Sådanne smertestillende tabletter kan fås i håndkøb.

De kan leve normalt straks efter operationen. De må anvende øjet så meget, de kan og vil. Det er ikke skadeligt for øjet at se fjernsyn. Hvis De havde briller før operationen, er det ikke sikkert, at styrken i brilleglasset passer efter operationen. Men De må gerne anvende de gamle briller.

Efter operationen skal De fortsætte med de øjendråber, de fik recept på. Med en finger trækker De nederste øjenlåg nedad, medens De med den anden hånd drypper en dråbe ned i folden mellem øjet og øjenlåget. Undgå at berøre dryppeflaskens spids, da dråberne derved forurenes. Hvis De ikke er sikker på, om dråben kom rigtigt i øjet, må De gerne tage en ekstra dråbe.

De skal regne med kontrol 7-10 dage efter operationen.

Helingstid

Det er normalt, at det kan klø i et opereret øje. I den første tid føles det ofte, som om der er sand i øjet. Det er også normalt, at et nyopereret øje er rødt og løber i vand de første dage. Et opereret øje kan være ømt et par måneder efter operationen. Øjne er ikke ens og der kan derfor være stor forskel på, hvor hurtigt synet bliver normalt efter operationen. Nogle patienter ser udmærket allerede dagen efter operationen, mens det hos andre tager længere tid. Der er nogle patienter, hvor hornhinden hæver lidt efter operationen. Det mærkes ved at synet bliver sløret - mest om morgenen og mindre om aftenen. Sådan en hævelse vil som oftest forsvinde i løbet af den første uge. Ofte opleves det, som om synet på det ikke opererede øje hurtigt forværres. Det skyldes, at synet på det opererede øje er blevet så meget bedre.

ventevarelset
Copyright: Øjenlæge Richardt Hansen