Svyatoslav Fyodorov – Refraktiv kirurgi 1.0

Jeg så for et par uger siden en patient i Sverige, som skulle opereres for sin grå stær. Patienten var i begyndelsen af 90’erne blevet opereret for sin nærsynethed med såkaldt Radiær Keratotomi. Metoden er opfundet i Sovjetunionen i 1960’erne og blev kommercielt kendt via den berømte Sovjetiske øjenlæge Svyatoslav Fyodorov. RK operationen blev foretaget ved at lave radiære ar i hornhinden. Der blev lavet nomogrammer, hvor man ud fra hornhindens tykkelse og krumning kunne slå op hvor mange ar, der skulle laves. Teknikken blev videreudviklet af Spencer Thornton i USA. Min overlæge og chef på Øjenafdelingen i Lund, Ulf Stenevi, lærte disse operationer af Thornton, og han foretog sådanne operationer, da jeg arbejdede i Lund i slutningen af 80’erne.

Fyodorov

Fyodorov er udover operationer for nærsynethed også kendt for hans operationer af grå stær. I hans øjenklinik i Moskva blev grå stær operationer udført ”på samlebånd”. Der var flere øjenkirurger involveret i hver operation, hvor hver kirurg lavede sin lille del af operationen. Teknikken havde ingen fordele for resultatet og patienten. Men det skabte naturligvis opmærksomhed og blev vist i nyhedsudsendelser verden over. Fyodorov var først med at lave gulfarvede kunstige linser. Fyodorov lavede den første linseberegningsformel i 1960’erne.

Refraktiv operation af langsynethed

Fyodorov udviklede refraktiv operation af langsynethed, hvilket dog aldrig slog igennem. Operationsteknikken var såkaldt thermokeratoplastik hvor han punktvis opvarmede hornhinden til 600 grader. Dette gav runde punktformede ar i midperiferien med sigte på at gøre den centrale krumning af hornhinden mere stejl. Hvis man tænker på hornhinden som en bakke, så får RK-operationen bakken til at blive mere flad. Sigtet med operationen for langsynethed er at lave bakkens krumning mere stejl, hvilket ikke er let.

Patienten fra Göteborg

Mens jeg var i Lund, så jeg en patient fra Göteborg, som havde været i Moskva hos Fyodorov i 2 omgange for at få lavet operation for langsynethed. Den første operation var succesfuld i nogle måneder, hvorefter hornhinden genfandt sin oprindelige krumning, men nu også med runde ar. Patienten rejste  til Moskva igen og fik gentaget proceduren. Det blev dog en fiasko og medførte nedsat syn på grund af arrene i hornhinden. Af den anledning kom hun nu til Lund med henblik på hornhindetransplantation.

Fyodorov politiker

Fyodorov var engageret i politik. I 80’erne advokerede han for ophævelse af et-partisystemet i Sovjet. Han blev tilbudt posten som Premierminister i 1991 af Boris Yeltsin, men afslog. Hans slogan for sit parti var: “I want peasants to own farms, workers to own factories, physicians to own clinics, and everyone to pay a 30% tax, and the rest is theirs. Han stillede op til præsidentvalget i 1996, hvor Yeltsin vandt igen. Fyodorov var udover øjenlæge og politiker også uddannet pilot. Han styrtede ned og døde i sin helikopter på vej hjem fra en akademisk kongres i juni 2000.

Copyright
Richardt Hansen

38.000 grå stær operationer

Lige for tiden falder jubilæerne tæt. I dag foretog jeg min grå stær operation nummer 38.000. For et par uger siden var det 35 år siden min første grå stær operation. Det har sat lidt tanker i gang om alle år og operationer.

38.000 i Helsingborg

Personalets udsmykning

Ændret teknik

Da jeg startede med grå stær operationer, var den tidligere ICCE teknik, hvor patienten fik de såkaldte stærebriller og ikke kunstig linse på vej ud.
Den nye metode såkaldt ECCE teknik betød at patienten fik en kunstig linse ind i øjet som standard.
I 80’erne og begyndelsen af 90’erne kunne den kunstige linse ikke bøjes og var derfor stor. Patientens øje blev åbnet meget, og linsen blev taget hel ud. Efter den kunstige linse var sat ind, blev øjet syet sammen. Senere blev denne teknik forfinet med en specialåbning (såkaldt Frown Incision), der kunne strækkes, og som lukkede uden syning. Denne teknik – Manual Small Incision Cataract Surgery –  er stadig den fremherskende i fattige lande.

Ultralyd

Fra 1994 begyndte jeg at anvende Kelmans phacoteknik. Ved denne laver man en noget mindre åbning, og linsen deles inde i øjet med ultralyd. Den kunstige linse var nu af bøjeligt materiale, så den kunne komme ind igennem den mindre selvlukkende åbning.

Beregning af den kunstige linse

Da jeg startede i 1989, var der nogle kolleger, der anvendte standardstyrke for den kunstige linse til alle patienter med let korrektion i forhold til de briller patienten anvendte. Andre kolleger var begyndt at lave målinger af patientens øjne med et ultralydsapparat, der havde indbygget computer med linseformler. Jeg lavede tilbage i 1988 et lille sammenlignende studie af de forskellige måder at gøre det på, og måling med computerberegning var klart bedst. Studiet blev trykt i Läkartidningen.

IOL-master

I slutningen af 90’erne kom ZEISS med et måleapparat, der revolutionerede beregningen af den kunstige linses styrke. ZEISS IOL-master anvender partial coherence interferometry med infrarød laserlys. Dette apparat er i dag den gyldne standard for linseberegninger. Der er kommet et par opdateringer af apparatet, ligesom der er kommet konkurrerende apparater fra andre firmaer, som anvender samme teknik.

Herlev

Jeg var nyansat overlæge på Herlev Øjenafdeling i 1999 og havde aftalt med Carsten Brusgård fra Zeiss Danmark, at vi kunne få lov til at låne et af de nye apparater for at sammenligne med det ultralyds-måleapparat, som man anvendte i Herlev. Carsten Brusgård kom som lovet med apparatet på et rullebord, men noget lån blev der ikke tale om. Afdelingssygeplejersken kom vredt ud og meddelte, at der ikke var plads til ekstra udstyr, og det fungerende udstyr var jo også upåklageligt. Carsten Brusgård blev sendt retur med det nye apparat. IOL-masteren kom naturligvis til senere. Stemningen i Herlev gjorde dog hurtigt, at jeg flyttede derfra til en overlægestilling i Halmstad, inden jeg efter 3 år returnerede til Danmark og en stilling som administrerende overlæge på Øjenafdelingen i Holbæk.

Forskellige operationsteknikker

Kelmans phacoteknik var oprindelig såkaldt Divide and Conquer, hvor linsen deles i kvadranter, som derefter findeles. Kelman kom desuden med den såkaldte Victory teknik hvor der laves V konfiguration i linsen, som derefter deles i 3. Ved Victory teknik roteres linsen ikke under manøvren, hvilket f.eks er en nødvendig teknik ved såkaldt Polær katarakt (det er en medfødt grå stær med ar på linsens bagside efter fosterlivets blodkar, som normalt forsvinder inden fødslen). Tilbage i Halmstad blev jeg hurtigt vant til phaco-chop teknik, som jeg har anvendt lige siden. Først den såkaldte Stop and Chop efter den amerikanske øjenkirurg Paul S.Koch. Men hurtigt efter Choo Choo chop, som jeg lærte af Howard Fine på et kursus i USA. Senest Tilt and Divide og Tilt and Tumble, som passer de nyeste phacomaskiner. Efterhånden som tiden er gået, er alle teknikker smeltet sammen til en personlig operationsstil, der så varierer lidt alt efter patientens linse. Min første grå stær operation tog ca 40 minutter. Nu for tiden tager en grå stær operation ca. 5 minutter fra opdækningen er på plads, og til opdækningen tages væk. MEN selvom det lyder som ens operationer – så er hver operation unik. Der kommer somme tider overraskelser, der gør, at en operation kan tage lang tid. Heldigvis er komplikationerne nu meget sjældne.

Down the Lane

Jeg har altid opereret til musik. Radio, CD’er og iPod var det tidligere. Det medførte ofte, at jeg og personalet blev trætte af enkelte musiknumre, da de jo ofte kom igen flere gange i løbet af en dag. Nu har jeg derimod en Spotify-liste, som jeg har udbygget løbende. Den er p.t. på mere end 92 timers musik. Blandet musik fra 50’erne og op til 2024. Mest Rock/pop men også jazz, klassisk og opera. Det gør, at vi kan holde ud at høre på det. Enkelte patienter ønsker stilhed – og i de tilfælde slukker vi. Men ellers synes de fleste, at det gør operationen mere afslappet. Listen er offentligt tilgængelig, så hvis du mangler en varieret blandet liste, så er den på Spotify og hedder: Down the Lane af Richardt Hansen.

Copyright
Richardt Hansen

 

I dag tirsdag den 13.februar 2024 er det præcis 35 år siden, jeg i 1989 lavede min første selvstændige grå stær operation. Det var på Øjenafdelingen Halmstad Lasarett. Den øjenlæge, som var min læremester, hedder Lena Brodin. Det er også en mærkedag for hende, idet det er hendes fødselsdag den 13.februar.

ECCE

Den operationsmetode, jeg blev oplært i, hed ECCE – Extrakapsulær kataraktekstraktion. Jeg har gemt nogle videoindspilninger fra mine første operationer i Halmstad. I anledning af oprydning og gennemgang af gamle sager, så jeg en af disse videoer for nylig. Der er godt nok sket meget med teknikken. Heldigvis.

Bedøvelse med sprøjter

Dengang blev patienten bedøvet med indsprøjtning. Det var såkaldt retrobulbær injektion, som faktisk ikke var helt ufarlig for patienten. Desuden en såkaldt Van Lindt bedøvelse, hvor ansigtsmuskulaturen omkring øjet blev bedøvet. En ikke helt smertefri bedøvelse. Til gengæld mærkede patienten overhovedet ikke operationen.

Hel linse

Ved ECCE operationen blev øjet klippet op, og den naturlige linse blev taget hel ud. Patienten fik ofte lov til at se linsen, der ca. havde størrelse og sommetider også farve som en Läkarol/Gajol. Dette har tydligvis gjort så stort indtryk, at det er blevet fortalt. Jeg får stadig patienter til operation, der spørger om de må se den fjernede linse. Men med moderne teknik er linsen opløst og kan derfor ikke fremvises.

Syning

Det opklippede øje blev syet sammen igen med 10-0 nylon sutur. Det var det halve af operationen, og det gjaldt om ikke at sy for hårdt, da der ellers ville blive meget astigmatisme (bygningsfejl). Efter ca 3 måneder var den nu opståede (forhåbningsvis lille) astigmatisme stabil. Patienten kunne derefter gå til optiker og få lavet briller. Nylontråden opløstes efter 3-4 år, og det var ikke ualmindeligt, at trådenderne stak ud og gnavede og derfor måtte fjernes. Hvis de var strammet for hårdt, måtte de løsnes efter 3 måneder, og så gik der 2-3 måneder mere, inden briller kunne erhverves.

Phaco-teknik

Jeg skiftede helt til moderne phaco-teknik, da jeg kom til Øjenklinikken på Lunds Lasarett i 1994. Mine læremestre der var Ingrid Floren og Ulf Stenevi. I begyndelsen anvendte jeg samme bedøvelse, men gik hurtigt over til dråbebedøvelse. Med ECCE teknikken blev patienten på sygehuset til dagen efter. Med den nye phacoteknik gik patienterne hjem efter operationen.

Danmark

Jeg flyttede til Frederiksberg Øjenafdeling i slutningen af 1997. På det tidspunkt var 100% af mine operationer med moderne phaco-teknik. Overraskende nok var det kun ca 50% af operationerne på Frederiksberg Øjenafdeling, der var phacoteknik. Men det blev 100% indenfor de nærmeste år. Jeg har i tidens løb uddannet både yngre og ældre kolleger i den moderne phaco-teknik. Både i Lund og senere i Danmark

Copyright
Richardt Hansen

Præoperativ desinfektion

Inden patienten opereres for grå stær (eller anden operation), så laves der såkaldt præoperativ desinfektion.

Hvorfor præoperativ desinfektion

Desinfektion er vigtig for at mindske risiokoen for infektion. Øjet og øjenomgivelserne er fulde af bakterier, som vi hele tiden lever i balance med. Derimod er der sterilt inde i øjet, og man skal helst ikke have overfladebakterierne ind i øjet i forbindelse med operationen.

Traditioner

I Danmark og også en del andre lande har det traditionsmæssigt været Jod, der blev anvendt til præoperativ desinfektion. Når det gælder øjenoperationer, er det povidone-iodid eller Betadine, som man skyller øjet med og vasker øjenomgivelserne med. I Sverige, hvor jeg fik min speciallæge-uddannelse, anvender man en vandig klorhexidinløsning til at skylle øjet med og klorhexidinsprit til at tørre øjenomgivelserne med.

Øjenirritation

Skylning med deinficerende løsning virker irriterende på øjets slimhinde. Det er noget mere tydeligt at se, når man anvender povidone-iodid. Jod udtørrer øjet og er vævsirriterende. Eftersom der er rigtig god dokumentation fra Sverige omkring anvendelse af klorhexidin ved øjenoperationer, har jeg altid anvendt denne svenske procedure i min klinik.

Bakterier i øjet efter operation

Trods præoperativ desinfektion, så kommer der ikke helt sjældent bakterier ind i øjet. Et studie fra Moorfields Øjenhospital i London i begyndelsen af 1990’erne  påviste bakterier i afslutningen af grå stær operationer hos 30% af de opererede øjne. Dette studie var fra en tid, hvor man så alvorlig øjeninfektion hos ca 1 ud af 1000 operationer. Så det formodes at patientens inmmunforsvar trods alt klarer de fleste bakterier. I 1997 begyndte man i alle klinikker i Sverige at afslutte grå stær operationen med at skylle ind i øjet med Cefuroxim (antibiotika). Herefter faldt infektionstallet til ca 1 ud af 10.000 operationer. Jeg har personligt senest set en infektion efter grå stær operation i 1997. Det er tæt på 35.000 operationer uden infektion.

Klorhexidin / povidoneiodid

Der er her i januar 2024 publiceret et studie i American Journal of Ophthalmology, hvor man har sammenlignet desinfektion med povidoneiodid med klorhexidinløsning som præoperativ desinfektion ved grå stær kirurgi. Studiets konklusion er, at klorhexidin reducerer øjets ”bakterie-load” bedre end povidone-iodid samt at klorhexidin tolereres bedre end povidone-iodid.

Copyright
Richardt Hansen

Glaslegemet (Corpus Vitreum) er den gennemsigtige gel, som udfylder øjet. Det består af af vand (99%), hyaloronsyre og collagene fibriller. Det er næsten helt sfærisk. Dog er forreste ende konkav hvor den giver plads til linsen.

Glaslegemet med indtegnet lobuleret struktur

Glaslegemets lobulerede struktur

Struktur

Glaslegemet er ikke homogent. Den yderste del kaldes cortex. Cortex består af tæt pakkede collagen fibriller som er mere fast i strukturen. Alleryderst er en tynd membran. Den inderste mest centrale del af glaslegemet er vandtynd. Den yderste tynde membran ligger fast mod den forreste del af nethinden og mod strålelegemet. Den er også fast mod makula bagerst i nethinden samt omkring de store nethindekar og omkring synsnerve-hovedet (Papillen). Glaslegemet fungerer som et netværk, der omgiver og stabiliserer vand.

Lobuleret

Den hollandske øjenlæge Jan Worst har forsket i glaslegemets struktur. I 1987 lykkedes han med at frilægge et helt glaslegeme, som han derefter opbevarede som en vandmand i et glas vand. Han sprøjtede farvestof ind i glaslegemet og kunne derved påvise en lobulær struktur næsten som en blomsterkrone.

Forandringer

Hos børn og unge er glaslegemet ret homogent og fast i strukturen. I livets løb disintegrerer gelstrukturen, hvorved den centrale vandlomme bliver større og der dannes flere lommer af vand. Glaslegemet bagerst i øjet løsner fra macula, hvilket kan give anledning til opaciteter og slør, VTM (Vitreomaculær traktion) og dannelse af et makulahul. Den kan også i sjældne tilfælde give anledning til glaslegemeblødning, hvis tilhæftningen på et kar river hul på karret. I værste fald kan løsningen af glaslegemet rive hul på nethinden og dermed fremkalde en nethindeløsning.

Fysiologi – funktion

Glaslegemet støtter nethinden, som holdes på plads. Det har dog mindre betydning, da nethinden også bliver siddende, hvis glaslegemet er fjernet med operation (vitrektomi). Dernæst er det en diffusionsbarriere mellem den forreste del af øjet og den bagerste del af øjet. Der sker således ikke nogen oxiderende processer af linsen fra nethinden. Ligeledes vil øjendråber, som jo gives i øjets forreste del, have svært ved at nå nethinden. Hvis der er foretaget vitrektomi (fjernelse af glaslegemet), så starter der en oxiderende proces i linsen, som i løbet af et par år medfører tæt grå stær.

Copyright
Richardt Hansen

Vitelliform macula dystrofi

Vitelliform betyder at se ud som en æggeblomme. Vitelliform Macula dystrofi er en sygdom som omfatter nethindens centrum (macula). Den kan være medfødt og genetisk betinget og hedder så Best sygdom. Den giver sig til kende og diagnosticeres i barndommen. Jeg har aldrig haft patienter med Best sygdom i min klinik. Men jeg har set billeder af denne sygdom. De ser netop ud som en æggeblomme i miniature lige midt i macula (nethindens centrum).

Best Disease

Best sygdom er en autosomal dominant sygdom, hvor man kender sygdomsgenet (VMD2). Den fører til akkumulation af lipofuscin (fedtholdigt nedbrydningsprodukt) centralt i den gule plet (Macula). Forandringen medfører langsom ar-dannelse og atrofi af den gule plet. Så længe æggeblommeforandringen ses, er synet relativt upåvirket. Når ardannelsen opstår, bliver det centrale syn meget dårligt. Det perifere syn er derimod bevaret.

Adult Vitelliform Macular Dystrophy

Vitelliform macula dystrofi kan også opstå i livets løb, og hedder så Adult Vitelliform Macular Dystrophy. Nogle kalder det også Pseudovitelliform Maculopati. Æggeblommeforandringen i macula er ganske lig den, man ser ved Best Disease. Der er dog aldrig vædskedannelse  under nethinden ved den erhvervede form, mens dette ses ved Best Disease. Læsionen er desuden mindre i den erhvervede sygdom og derfor ikke altid lige til at se uden specialfoto med OCT. Sygdommen starter efter 40-50 års alder. Symptomer er let sløret syn og evt metamorfopsier (= lige linjer let bølgende /  krogede). Der er kun sjældent alvorlig synsnedsættelse.

Både ved Best disease og AVMD kan der udvikles karnydannelser i årehinden under forandringerne. Hvis dette tilstøder, vil der opleves kraftig synsnedsættelse. Disse karnydannelser kan behandles med indsprøjtninger. Derimod er der ingen behandlingsmuligheder for selv den Vitelliforme Dystrofi.

Jeg ser ind imellem patienter i min klinik med Adult Vitelliform Macular Dystrofi. De vedlagte billeder er dels foto af øjets centrale nethinde, hvor forandringen ikke er synlig og et OCT-billede fra samme øje, hvor forandingen ses som den lyse hævelse midt i billedet.

Adult Vitelliform Macular Dystrophy

OCT vitelliform maculopati

Adult Vitelliform Macular Dystrophy

 

 

 

 

 

 

Copyright
Richardt Hansen

37.000

Jeg har opereret grå stær i mere end 34 år og nu udført mere end 37.000 grå stær operationer.

Jeg oplever stadig at mit arbejde er meningsfuldt, jeg er glad for at drive privatklinik, med hvad det indebærer af god tid til patienterne og har ingen planer om at stoppe.

Sverige

Jeg fik min uddannelse som øjenlæge på Øjenafdelingen i Halmstad og Øjenafdelingen i Lund. Jeg har gennem alle årene holdt kontakt til øjenklinikkerne i Sverige. Faktisk har jeg arbejdet i Sverige helt eller delvist i alle mine år som øjenlæge bortset fra 1997-2000, hvor jeg lige var flyttet hjem til Danmark.

Privat øjenlæge

Jeg har haft egen øjenklinik i København siden 2008. Klinikken er helt privat. Det betyder, at de patienter, jeg opererer i min klinik, enten selv betaler for operationen eller har en sundhedsforsikring, der betaler for operationen.
Da det ikke er alle, der har mulighed for at betale selv, oplyser jeg mine patienter om muligheden for offentlig operation og henviser dem til dette, når det ønskes.

Operationsvolumen

Hvis jeg udelukkende opererede i min egen klinik, ville jeg ikke nå op på det antal operationer, der skal til for at være rutineret. Her kommer Sverige ind i billedet. Jeg har 2 fulde operationsdage hver uge i Sverige, totalt laver jeg derfor ca. 1700 grå stær operationer årligt. Det er for længst bevist at operationskomplikationer bliver betydeligt færre, når kirurgen laver mange operationer, hvilket jeg personligt kan bekræfte. Min seneste kapselruptur (hul i linsemembran) var i 2015. Den patient fik i øvrigt helt normalt syn, men helingstiden var lidt længere end normalt.

De nye linser

En del af mine private patienter søger specielt min klinik med henblik på at blive brillefri. Det er absolut muligt med de moderne linse typer, men den helt perfekte kunstige linse findes desværre ikke.
Med de trifokale linser kan man læse og se langt, men har ofte besvær med glare (ringe om lamper) og besvær med mellemafstanden – fordi det er uklart mellem de 3 foci.
De nyere Vivity EDOF linser fra Alcon gør, at patienten i stort set bliver brillefri og ikke har ikke besvær med mellemafstanden og ingen glare har. Her behøves ofte en +1 brille ved læsning.

Richardt Hansen

Øjenklinikken 2022

Jeg har siden pandemiens begyndelse ændret øjenklinikken på Vesterbrogade i København, så der nu kun er tider til patienter, der skal opereres. Der er tale om patienter med grå stær patienter med såkaldt gammelmandssyn – presbyopi. I de nuværende restriktioner kommer der kun en patient ad gangen i min klinik

Større antal operationer

Foruden operationerne i min egen klinik Jeg opererer nu i 2 svenske klinikker for at kunne holde mit operationsvolumen tilstrækkeligt til at kunne bevare min rutine som Danmarks mest rutinerede øjenkirurg, når det gælder grå stær operationer. Jeg laver lige knap 2000 operationer årligt.

Kunstige linser

Hos mig får alle patienter den kunstige linse der bedst muligt korrigerer både bygningsfejl og brillestyrke i øvrigt, og til enhedspris uanset bygningsfejl eller ej. Linsen jeg anvender som standard er J&J Eyhance.

De patienter, som ønsker korrektion af gammelmandssyn i forbindelse med deres grå stær operation, kan vælge mellem trifokale linser og såkaldt EDOF linser. Prisen for patienten er den samme for begge disse linsetyper. Også her er evt. korrektion af bygningsfejl med i prisen.

Trifokale linser og EDOF linser

Trifokale linser sigter mod at gøre patienten brillefri i alle sitauationer. Linserne har ”medfødte” ulemper, som der informeres om ved forundersøgelsen. EDOF betyder Extended Depth Of Focus. Med sådanne kunstige linser slipper man for briller I de fleste af livets praktiske gøremål, dog behøves ofte en svag læsebrille, hvis man skal læse en bog/små bogstaver. Men man kan se sin mobiltelefon uden briller. Der er færre ulemper med disse EDOF linser end med de trifokale. Der oplyses om disse linsetyper ved forundersøgelsen.

Prisjustering

Desværre er de stigende priser i samfundet også nået til øjenklinikken, og jeg er derfor nødt til at justere på patientafgifterne fra og med 1.februar 2022. De nye priser kan ses på klinikkens prisliste.

Copyright Richardt Hansen

Eyhance standardlinse og jubilæum

For at tage det sidste først så har jeg i denne uge lavet min grå stær operation nummer 32.000. Jeg udfører nu ca. 1500 operationer årligt. I min egen klinik opererer jeg hver tirsdag, og der er ingen nævneværdig ventetid. Derudover opererer jeg for 2 privatklinikker i Sverige. Jeg udførte min første selvstændige grå stær operation 13.februar 1989. Det år, jeg udførte flest grå stær operationer, var 2005, hvor det blev til mere end 2500 operationer.

Ny standardlinse

Jeg anvender nu Tecnis Eyhance som standardlinse. Forskellen på den og den forrige standardlinse, som var Tecnis One, ligger i dybdeskarpheden. Den tidligere anvendte monofokale kunstige linse (Tecnis One) giver en perfekt synsstyrke på lang afstand. Derimod behøves briller til mellemafstand (f.eks. computerskærm) og til læseafstand. Den nye Eyhance giver mere synsstyrke til mellemafstand. Med en let monovision (forskel på øjnenes refraktion) vil de fleste kunne klare computerskærmen uden briller. Derimod er man stadig nødt til at anvende læsebriller ved læsning.

Tecnis Eyehance

Populært sagt vil en Tecnis One give skarpt syn fra ca 1 meter og fremad. Den nye Eyhance vil kunne give skarpt syn fra ca 80 cm og fremad. Hvis det ikke-dominante øje så gøres en lille smule nærsynet (monovision) vil mellemafstanden også være skarp. Jeg har valgt ikke at tilbyde begge linser. Der er ingen anledning til at have 2 forskellige linser hvor den ene er lidt bedre end den anden. Alle skal naturligvis have den bedste. Selvom den er lidt dyrere i indkøb, har jeg holdt prisen for en operation på det samme som tidligere.

Toriske linser

En tredjedel af de patienter, jeg opererer, får nu toriske linser, hvorved evt. bygningsfejl efter operationen bliver mindst mulig for patienten. Tidligere var det et tilkøb, patienten skulle gøre. Men jeg mener ligesom med valget af Eyhance, at jeg som kirurg skal vælge den linse, som jeg anser for at være den bedste for patienten. Man skal ikke hos mig kunne vælge en billigere og dermed dårligere løsning. Jeg vil kun operere med den løsning, jeg anser for at være den bedste.

Trifokale linser

Nogle patienter ønsker at blive helt fri for briller. Det er i dag muligt med de såkaldt trifokale linser. Fordelen med trifokale linser er, at man kan læse og se langt uden briller. Ca. hver tiende af mine operationer er nu med trifokale linser. Den trifokale linse deler på lyset. Det betyder, at man skal have mere læselys, end hvis man var opereret med en Eyhance + læsebriller. Jeg er ved at samle nogle patienterfaringer (historier fra patienterne selv) til publicering her på websiden.

Copyright Richardt Hansen