Grå stær – katarakt

Katarakt (fra græsk katarrhaktés = vandfald) er defineret som nedsat syn på grund af uklarheder i øjet linse. På dansk anvendes benævnelsen grå stær. Den internationale benævnelse katarakt er at foretrække for at undgå forveksling med grøn stær, som er en helt anden sygdom i øjet.

Hvis billeddannelsen i øjets optiske system var perfekt, så ville kontrasten af det billede der projiceres til nethinden være identisk med kontrasten i det betragtede billede. I praksis mistes der dog altid lidt kontrast ved billedoverførsel i et optisk system. Når man får katarakt,  sker der en tiltagende nedsættelse af kontrasten. Det bliver derved vanskeligere at skelne objekter med små kontrastforskelle. Det gælder specielt i dunkelt lys eller mørke.

Grå stær

Billede af øje med grå stær. Her næsten moden med hvid linse/pupil.

Symptomer er ofte øget besvær med blænding og lysfølsomhed. Det bliver sværere at køre bil i mørke, og du kan have besvær med at se og skelne ting i dunkel belysning. Samtidig bliver det også mere besværligt i kraftigt lys – f.eks. i solskin, og man kan opleve besvær med at genkende ansigter. Synsnedsættelsen sker oftest gennem måneder til år. Sideløbende hermed kan der ofte udvikles tiltagende nærsynethed.

Risikofaktorer for at udvikle katarakt er alder, kortbølge stråling (røntgen, radioaktiv, ultraviolet) og rygning. Der er desuden en speciel type katarakt som udvikles hurtigt ved brug af kortisonholdige øjendråber. Man ser typisk begyndende katarakt hos mennesker over 50 år i vores del af verden.

Ifølge WHOs vurdering lider 39 millioner mennesker i verden af dobbeltsidig blindhed og af disse skyldes ca. 51% katarakt.

Diagnosen stilles ved undersøgelse hos øjenlæge.

Der har tidligere været forsket betydeligt i behandlingsmuligheder uden at man dog har kunnet finde nogen anden behandlingsmulighed end operation

Copyright Richardt Hansen