OCT scanning

I min klinik laver jeg en OCT scanning med Topcons Triton OCT på alle patienter med øjensygdom. Det sætter mig i stand til meget bedre at kunne vejlede patienten, om der bør foretages en grå stær operation eller ej. Ca 10% af alle over 65 år har AMD, som er en aldersbetinget forandring af nethinden. Ca 10 procent af disse patienter har den såkaldt våde AMD mens ca 90 % har den såkaldt tørre AMD. Der findes desværre ikke nogen kendt behandling for tør AMD. Den våde AMD kan derimod behandles med indsprøjtninger. Men denne behandling skal startes hurtigst muligt, efter at sygdommen er opstået. Da grå stær jo også er en sygdom, der optræder i denne aldersgruppe, kan patienten udmærket have begge sygdomme. Tidligere kunne det være svært at vide, om der også var AMD, hvis den grå stær var tæt, så man ikke kunne bedømme nethinden. Nu kan jeg – selv ved ret tæt grå stær – få et billede med Topcons Triton OCT, som gør det muligt at vurdere, om der også er AMD.

Eksempel på scanning

På billedet nedenfor, ses et OCT billede, hvor man på det lille røde billede øverst til venstre ser, hvor tåget det er at kigge ind på nethinden. Og dermed næsten umuligt at se evt. AMD. På det sorthvide OCT-scan ved siden af, ses dog tydeligt de små ”takker”, som er tør AMD. Disse fremtræder desuden på det grønne 3D billede som de små ”huller” i overfladen. Det store dybe ”hul” er den såkaldt ”gule plet” (makula). oct-amd