, ,

Operation af grå stær begge øjne samme dag

Petter Thoen litografi

Operation af grå stær begge øjne samme dag

Operation af grå stær samme dag begge øjne har været anvendt i mere end 20 år. Bl.a. i Sverige, hvor jeg jo er uddannet.  Det kræver, at patienten ikke har andre øjensygdomme. Specielt må der ikke være endoteldystrofi, som jo kan forlænge helingstiden efter operationen. Det kræver også, at det første øjes operation forløber helt planmæssigt. Skulle der være den mindste komplikation eller noget som helst usædvanligt under første øjes operation, så opererer man ikke det andet øje direkte efter. I stedet venter man, til det første øje er helet.

Fordele ved bilateral operation

Der er nogle fordele ved operation af grå stær begge øjne samme dag. Den umiddelbare fordel for patienten er, at der bliver færre besøg hos øjenlægen. Tiden inden alt er helet vil sådan ca. halveres. Hvis patienten desuden er meget nærsynet eller meget langsynet, så vil der ikke være en tid mellem operationerne, hvor patienten i realiteten kun har et øje at se med.

Ulemper ved bilateral operation

Men der er også nogle potentielle ulemper. Der er enkelte patienter, som efter en øjenoperation får hævelse i nethinden (CME, eller PME). Denne hævelse optræder ofte først 3-4 uger efter operationen, hvor synet bliver dårligere. Har man haft dette på et øje, så er risikoen for at få det på det andet øje lidt forøget. Heldigvis er det en tilstand, som ofte forsvinder ret hurtigt, men i enkelte tilfælde kan der gå måneder. Hvis begge øjne så er opereret samtidigt, og udvikler CME, så kan der være nedsat syn i de måneder. Der er også enkelte patienter, hvor man ikke på forhånd kunne se endoteldystrofi, men hvor hornhinden alligevel hæver den første tid efter operationen. Heldigvis forsvinder den hævelse relativt hurtigt.

Infektion ved bilateral operation

Men hvad med infektion? Skulle det indtræffe på begge øjne, så er det jo en katastrofe for patienten. Hvis øjenkirurgen i øvrigt overholder alle foreskrifter og har den optimale hygiejne, vil risikoen for infektion af begge øjne ikke være større, fordi operationerne udføres lige efter hinanden. Foreskrifterne er: Alt udstyr, der anvendes ved de to øjnes operationer, skal skiftes og være fra forskellige produktionslinjer (såkaldte batch).  Hvis dette overholdes, og man har en infektionsrisiko som er 1:3000 (som er risikoen ved øjenafdelingen i Glostrup) per operation, så vil risikoen for en dobbeltsidig infektion være 1:9.000.000. Dette er også risikoen, hvis man opererer et øje ad gangen.

På den anden side vil en patient, der har fået en infektion efter første øjes operation, have en naturlig modstand mod at få det andet øje opereret. Hellere leve med nedsat syn på grund af grå stær end at risikere at miste synet med en infektion i det andet øje også, vil patienten ofte ræsonere.

Min personlige erfaring

Indtil 2013 var det imod Sundhedsstyrelsens retningslinjer med opereration af grå stær begge øjne samme dag her i Danmark. Sådan var det ikke i Sverige og Norge.

Jeg udførte min første bilaterale grå stær operation i 1998 i Kirkenæs i Norge. Jeg var der som vikar i 14 dage, og der var lange perioder uden øjenlæge i Kirkenæs. Den pågældende patient havde rejst et par dage fra Lofoten for at blive opereret af mig. Hun havde hele livet haft briller med ca +8 i styrke, så der var ikke så meget at vælge: Enten skulle jeg operere det øje med mest grå stær og  sigte mod, at hun blev ca +7, så øjnene kunne samarbejde. Eller også skulle jeg operere begge øjne og samtidig sigte på nul. Patienten og jeg blev enige om det sidste. Dagen efter kunne hun for første gang i sit liv stå op og se uden briller. Hun sendte de følgende år venlige julekort til mig, hvori hun  takkede for operationerne.

Jeg opererede rigtig mange patienter i Halmstad i årene 2000-2003. Ca 20% af operationerne var efter patientens ønske bilaterale. Jeg oplevede aldrig nogen ulemper for patienteerne som følge heraf.

Danmark efter 2013

Da de nye nationale retningslinjer for grå stær operationer kom i 2013, blev der åbnet mere op for muligheden af bilateral grå stær operation i Danmark. Det medførte, at Danske Regioner i september det år kom med udspil om at halvere honoraret for det andet øjes operation. Det viser, hvilke tanker der let kommer til at styre, når der sidder administratører, der ikke forstår det arbejde, som kliniske læger laver. Her regnede administratøren med, at kirurgen jo kunne spare ved at anvende samme opsætning til operation af begge øjne. Hvilket jo er helt forkert, hvis man vil overholde hygiejniske og kvalitetsmæssige standarder. Faktisk er andet øjes operation en lille smule dyrere ved samme dags operation, da der skal være dobbelt opsætning af bedøvelse, skyllevand og antibiotika – og alt sammen fra forskellige produktionslinjer.

Sygeforsikringen ”danmark” giver også mindre tilskud til en patient, der får begge øjne opereret samme dag. Ret mærkeligt. Men det er med til at bestemme, at bilaterale grå stær operationer ikke udføres i samme omfang i Danmark som i f.eks. Norge og Sverige.

Copyright Richardt Hansen

Tilbage til forsiden